Chúc mừng 100% học sinh phạm ngũ lão đậu tốt nghiệp thpt với điểm số cao

29/7/2021 14:32

MỘT SỐ HỌC SINH XUẤT SẮC - ĐẠT ĐIỂM 10 MÔN GDCD - ĐIỂM 9,6 MÔN ANH VĂN - ĐIỂM 9.4 MÔN TOÁN - ĐIỂM 8,8 MÔN LỊCH SỬ - ĐIỂM 8,25 MÔN NGỮ VĂN - ĐIỂM 9,0 ...

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

88